อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ที่อยู่ 41/1 ม.3 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70610 โทร.032-381401, 032-2381404, 081-5265930 โทรสาร.032-381403 E-Mail : scp_2549@hotmail.com